DITAK (Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat) bemutatkozás

A tudás-gazdaság bővülése és a fokozódó piaci verseny miatt napjainkban egyre kiemeltebb jelentősége van a szervezetek közötti együttműködésnek, valamint a hálózatos működésnek.
 
Az Innogrant Consulting az új kihívásoknak való megfelelés és a fenti célok elérése érdekében kutatási és üzleti stratégiai partnereivel intézményesítette együttműködését, kihasználva az uniós fejlesztéspolitika által biztosított támogatási lehetőségeket is. A DITAK üzleti hálózat tagjai az eddigi együttműködések és a hosszú évek alatt felhalmozott tapasztalataik alapján felismerték, hogy fejlesztéseiket és tevékenységeiket összehangoltan végezve, komplexebb és versenyképesebb szolgáltatások előállítására képesek, a vevői igények egyre magasabb szintű kielégítése mellett.
 
Az alapítók célja és szándéka egy olyan szervezet létrehozása volt, amely értéklánc alapú szolgáltatások révén alkalmas a kis- és középvállalkozások inkubációjának elősegítésére, ugyanakkor komplex szolgáltatáscsomagokat nyújtva képes kielégíteni a nagyvállalati vagy nagyprojekt szponzorok igényeit is. Egyetemi és kutatóhelyi kapcsolatainak kiaknázásával alkalmas spin-off vállalkozások létrehozására, emellett fel tudja tárni az innovációs potenciállal rendelkező vállalkozások kitörési pontjait. Mindezen tevékenységek révén a hálózat komoly szerepet tölthet be a tudásmenedzsment előmozdításában, és reményeink szerint végső soron hozzá tud járulni a régió versenyképességének javításához.
 
A DITAK együttműködés alapja a tanácsadói piacon szükséges kiegészítő kompetenciák integrálása a szinergiahatás, a kritikus tömeg elérése, a méretgazdaságosság, valamint a kapacitások optimális kihasználása és a hatékony érdekérvényesítés érdekében.
 
A DITAK az alábbi tagokat tudhatja magáénak:
 
FACTORY CREATIVE STUDIO Kft. 
 
A Factory Creative Studio Kft. Magyarország legnagyobb létszámú vidéki integrált ügynöksége és szoftverfejlesztő vállalata. Tevékenységét egy évtizede tervezőgrafikai, kreatív ügynökségi, reklámipari munkákkal kezdte. Napjainkra a K+F tevékenysége vált jelentőssé, valamint szoftver- és újplatform fejlesztés folyik a vállalatnál.
 
Vevőknek nyújtott szolgáltatások:
 
 • „onair, online, onpaper” megoldásokat egyaránt kínál ügyfeleinek. A cég a nemzetköziüzleti környezetben is ugyan olyan jól képes eligazodni, mint a hazai piacon: K+F tevékenységet, egyedi szoftver fejlesztést, multiscreen megoldások kialakítását és márkaépítést folytat.
 
INNOGRANT Consulting Kft.
 
Az Innogrant Consulting Kft. innovációs tanácsadás, k+f projekt-fejlesztés és forrásközvetítés terén biztosít komplex üzleti szolgáltatásokat. Küldetése, hogy aktív hídképző szervezetként elősegítse az innováció-orientált vállalkozások fejlesztését és az egyetemi-ipari kapcsolatok erősödését. A társaság kulcsszerepet játszik a hálózat menedzselésében.


Vevőknek nyújtott szolgáltatások:
 • stratégiai tervezés, fejlesztési projekt-portfólió kialakítás,
 • vezetői tanácsadás, üzleti modellezés,
 • innovációs tanácsadás, innováció-menedzsment,
 • forrásbevonás-támogatás, 
 • pályázati projektmenedzsment,
 • technológia – transzfer biztosítása.  
 
Laser Consult Kft.
 
A Laser Consult Kft. 1992-ben alakult azzal a céllal, hogy komplex innováció menedzsment szolgáltatások nyújtásával végigkísérje ügyfeleit az innovációs ötlettől kezdve egészen a szellemi termék értékesítéséig. A cég kulcskompetenciái: innovációs projekt fejlesztés, technológia-transzfer, egyetem-ipar együttműködések elősegítése, tanulmányok készítése.
 
Vevőknek nyújtott szolgáltatások:
 • Technológia-transzfer szolgáltatások nyújtása,
 • Komplex technológia transzfer szolgáltatáscsomag nyújtása,
 • Az egyetem-ipar együttműködések elősegítése,
 • Új, modern innovációs rendszerek kidolgozása és alkalmazása,
 • Megvalósíthatósági tanulmányok, regionális és ágazati innováció-politikai stratégia, segédanyagok, egyetemi és vállalati megalapozó dokumentumok készítése.
 
Provice Kft.
 
A 2002-ben alapított vállalkozás a magyarországi vezetési tanácsadó piac egyik meghatározó szereplője. Üzleti partnerei hosszú távú bizalmát üzleti és informatikai tanácsadási szolgáltatásokkal és a munkatársainak professzionális munkájával kívánja elérni. 
 
Vevőknek nyújtott szolgáltatások:
 • stratégia központúság fejlesztése,
 • működési kiválóság fejlesztés,
 • informatikai tanácsadás,
 • IT rendszerek bevezetése, integrációja,
 • térség- és hálózatfejlesztés menedzsment.
 
SZINERGIA Kft.
 
A Szinergia Kft. 1994-ben alakult, teljes egészében magyar és belső tulajdonlású üzleti vállalkozás a magyarországi változásmenedzsment, vezetési tanácsadás, projektmenedzsment és képzések területén. 
A cég küldetése a következő: "Szervezeteket és munkatársaikat inspiráljuk abban, hogy eredményesen tudjanak adaptálódni a környezetük változásaihoz, vagy azokat képesek legyenek generálni, mert hiszünk abban, hogy a jövőben azok a szervezetek lesznek igazán sikeresek, amelyek felkészültek és eredményesen tudják kézben tartani a fejlődésüket."
 
Vevőknek nyújtott szolgáltatások:
 • változásmenedzsment,
 • vezetési tanácsadás,
 • projektmenedzsment,
 • képzések.
 
Tudományos és Technológiai (TéT) Alapítvány
 
A TéT Alapítvány abból a célból jött létre, hogy elősegítse a hazai és nemzetközi tudományos, kutatási és fejlesztési tevékenységeket. Kiemelt prioritása a magyar K+F társadalom nemzetközi kapcsolatainak fenntartása és bővítése, valamint a kutatóintézetek, egyetemi kutatóhelyek és vállalkozások nemzetközi K+F együttműködésének szélesítése. 
 
Vevőknek nyújtott szolgáltatások:
 • projekt – javaslat készítés,
 • pályázati tanácsadás,
 • projektmenedzsment,
 • K+F források feltérképezése,
 • partnerkeresés, 
 • konzorciumépítés,
 • tudományos eredmények disszeminációja.
 
Szegedi Tudományegyetem Kutatás - fejlesztési és Innovációs Igazgatóság
 
A Szegedi Tudományegyetem Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóságának legfontosabb feladatai közé tartozik az egyetemi alkalmazott kutatás-fejlesztési tevékenység menedzselése, az Egyetem tulajdonában lévő szellemi alkotások hasznosítása, az intézmény szellemitulajdon-portfóliójának kezelése és bővítése. Felelős továbbá a stratégiai ipari partnerekkel, valamint az egyetemi érdekeltségű spin-off vállalkozásokkal és az SZTE részvételével működő klaszterekkel való kapcsolattartásért, valamint az innovációs intézményrendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázatok készítéséért és menedzseléséért is. Az Igazgatóság nemcsak az Egyetemen keletkező találmányokhoz kapcsolódó feladatokat látja el, hanem külső megbízásokat is teljesít.
 
Vevőknek nyújtott szolgáltatások:
 • Az Igazgatóság a stratégiai ipari partnerek kutatás-fejlesztési megbízásainak teljesítésén kívül vállalja szellemi alkotások piaci potenciáljának elemzését, üzleti koncepciók készítését valamint a lehetséges hasznosító partnerek felkutatását. 
 • Nyújt innovációs tanácsadási szolgáltatásokat illetve ellátja a nemzetközi intézményi technológia transzfer együttműködések koordinációs feladatait is.
 
Szegedi Tudományegyetem Kutatóegyetemi Kiválósági Központ (SZTE KKK)
 
A kutatási eredményeknek, az innovációs sikereknek és az oktatók kiváló tudományos tevékenységének köszönhetően, a Szegedi Tudományegyetem 2 856 331 580 Ft támogatást nyert Kutatóegyetemi Kiválósági Központ létrehozására 2010-ben, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának, „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció oktatás fejlesztésén keresztül” (TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KONV)  megnevezésű pályázatán.  A Kutatóegyetemi Kiválósági Központ címnek birtokában az SZTE 5 kiemelt alprogramban nemzetközileg is elismert, professzionális színvonalú kutatásokat valósít meg a következő 2 évben. A Kutatási Alprogramok mindegyike kiemelt terület a nemzetközi kutatás élvonalában.
 
Kutatási Alprogramok:
 • Szuperlézer Alprogram,
 • Kémia, anyagtudomány, gyógyszerkutatás Alprogram,
 • A Molekuláris biológia, genetika, orvostudomány Alprogram,
 • Környezettudomány, energetika Alprogram,
 • Az Információs Társadalom Alprogram.
 
SZTE Környezet- és Nanotechnológiai Regionális Egyetemi Tudásközpont (KNRET)
 
A Kutatásmenedzsment Központtá (KMK) 2011-ben átnevezett Környezet-, és Nanotechnológiai Regionális Egyetemi Tudásközpont (KNRET) a Szegedi Tudományegyetem vezetésével 2005-ben alakult a Pázmány program keretében, 10 konzorciumi tag részvételével. Célja, hogy az ipari partnerek és kutatási feladatok, valamint az egyetem intézeteinek és megfelelő kutatóinak a részvételével partnerségi kapcsolatokat, együttműködéseket építésen ki. Feladati közé tartozik a kapcsolattartás a partnerek és a kutatók között, szerződések előkészítése, tanácsadás pénzügyi elszámolásokhoz, adminisztráció, jelentések készítése. 
 
Vevőknek nyújtott szolgáltatások:  
 • professzionális k+f projektmenedzsment,
 • iparorientált kutatások,
 • elszámolási ügyintézés, kapcsolattartás,
 • új K+F pályázatok figyelemmel kísérése, partnerek értesítése,
 • K+F szerződések előkészítése,
 • vállalati igények alapján kutatói tudásbázis létrehozása (tanszékek közötti kooperáció megszervezése),
 • kutatási adatbázis létrehozása,
 • új ipari kapcsolatok kialakítása/partnerközi együttműködés elősegítése,
 • rendezvények szervezése (meetingek, konferenciák),
 • jogi tanácsadás, viták kezelése.