Szakértők

Kovács Tibor
Partner

Kovács Tibor okleveles szakközgazdász és pénzügyi MBA közgazdász, az Innogrant Consulting ügyvezető partnere, korábban a Szegedi Tudományegyetem innovációs igazgatóhelyettese és a Biopolisz Innovációs Kft. felügyelő bizottságának elnöke. Többéves területfejlesztési és K+F+I menedzsment tapasztalattal rendelkezik. A Szent István Egyetem Tudományos Tanácsadó Testületének tagja, a Kooperációs Kutatási Központok Egyesületének alelnöke, az NIH és az NFÜ pályázati szakérője. Szakterülete az egyetemi-ipari kapcsolatok menedzselése és a K+F projekt-építés.

szakmai önéletrajz

   
   
   
Véha Klára
Vezető tanácsadó

Véha Klára okleveles közgazdász és tanár, az Innogrant Consulting vezető tanácsadója. Korábban az ESZA Kht. pénzügyi ellenőre és kontrollere. Többéves oktatási, pénzügyi és pályázatkezelési tapasztalattal rendelkezik. Nagy gyakorlata van a Projekt Előrehaladási Jelentések formai és pénzügyi ellenőrzésében, az Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) kezelésében és projekt-jelentések elkészítésében. Supervisorként közreműködött pénzügyi ellenőrzések kontrolljában is. Szakterületei: projektvezetés, projektfejlesztés, elszámolás menedzsment, gazdasági oktatás.
CAPM nemzetközi projektmenedzsment minősítéssel rendelkezik.

szakmai önéletrajz

   
   
   
Schoblocher Péter
Tanácsadó

Schoblocher Péter végzettsége szerint közgazdasági programozó matematikus, az Innogrant Consulting tanácsadója. Közel 10 éves munkatapasztalattal rendelkezik mind a projekt- és folyamatmenedzsment, mind az informatika szakterületen. Korábban dolgozott IT/Telekommunikációs kisvállalkozásban projektmenedzserként, valamint pénzügyi multinacionális vállalatnál projekt- és folyamatmenedzserként, ill. kontrolling területen. Szakterületei: projektfejlesztés és projektvezetés.

szakmai önéletrajz

   
   
   
Deák András
Junior tanácsadó

Deák András 2013-ban szerzett diplomát a Szegedi Tudományegyetem gazdálkodás és menedzsment szakán. Egyetemi tanulmányai mellett piackutatási és pénzügyi területeken is tapasztalatot szerzett korábbi munkahelyein. Az Innogrant Consulting Kft-nek 2012 februárja óta tagja. Szakterülete a projektfejlesztés, pályázatírás és az ahhoz szükséges dokumentációk előkészítése.

szakmai önéletrajz

   
   
   
Herédi Tivadar
Tanácsadó

Herédi Tivadar a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar gazdálkodás és menedzsment szakának utolsó éves hallgatója. Korábban dolgozott az önkormányzati és civil szektorban is, ahol beruházási, valamint képzési projektek előkészítésével és megvalósításával foglalkozott. Érdeklődési köre: start-up vállalkozásokkal való együttműködés, innovációs termékfejlesztési projektek kidolgozása, egyetemi és kutatóhelyi partnerségekben való közreműködés. Többéves tapasztalattal rendelkezik a projektmenedzsment területén, jártas nemzetközi projektek előkészítésében és lebonyolításában. Szakterülete: projektfejlesztés

szakmai önéletrajz

   
   
   
Nagy Anita
Asszisztens

Nagy Anita a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar pénzügyi szakügyintéző szakán végezte tanulmányait, mellyel párhuzamosan már érvényesítette tudását a gyakorlatban is. Tanulmányai befejeztével pályáját egy nyomdaipari cég könyvelőirodájában folytatta, ahol pénzügyi elszámoltatásokkal, könyveléssel, pályázatok fenntartási jelentéseinek elkészítésével foglalkozott, később, ezek ismeretével csatlakozott az Innogrant Consulting Kft. csapatához.

szakmai önéletrajz

   
   
   
Gyurkovics János
Külső szakértő

Gyurkovics János 2011-ben szerzett diplomát a Szegedi Tudományegyetemen Gazdálkodás és Menedzsment szakán. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán folytatja tanulmányait Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakon. Dolgozott már tanácsadóként a Magyar Pénzügyi Közvetítő Zrt–nél. Az Innogrant Consulting Kft-nek 2010 decembere óta tagja. Szakterülete a projektfejlesztés, pályázatírás és az ahhoz szükséges dokumentumok előkészítése. Angolul felsőfokon beszél.

szakmai önéletrajz

   
   
   
Ribizsár István
Külső szakértő

Ribizsár István okleveles szakközgazdász, az Innogrant Consulting külső szakértője. Korábban a vállalat kontrolling vezetője, a Szegedi Tudományegyetem KNRET, valamint DEAK Tudásközpontjainak pénzügyi referense. Többéves pénzügyi, elszámolási tapasztalattal rendelkezik kutatás-fejlesztéshez, hálózatépítéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó konzorciumi projektek terén. Szakterülete: termék koncepciók készítése, piacfelmérés, megvalósíthatóság elemzése, üzleti tervezés, pénzügyi és finanszírozási tanácsadás.

szakmai önéletrajz

   
   
   
Dr. Sági Zoltán
Külső szakértő

Szakorvos, okleveles marketing közgazdász. Korábban a vállalat K+F vezetője.

Többéves tapasztalattal rendelkezik fejlesztési projektek menedzselésében, startup cégek alapításában és működtetésében. Jelenleg az ACHROS Zrt. vezérigazgatója illetve az Egyesült Királyságban vendég orvosként dolgozik akut belgyógyászat területen.

Személyes érdeklődési területei az irányítási rendszerek és folyamatok; az emberi gondoskodás, a személyek és csapatok támogatása illetve a vállalatvezetés új típusai.

szakmai önéletrajz