Események

Stratégiai egyeztetés - Merre tovább DITAK?

A Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (DITAK) 2011. szeptember 22-én tartott stratégiai egyeztetést a Kecskeméti Főiskola Tudós Házában, melynek célja az új hálózati tagok bevonásával az üzleti hálózat jövőbeli lehetőségeinek feltérképezése és a hálózati stratégia felülvizsgálata volt. A fórum egyúttal a DAOP 1.2.1–2008–0004 projekt záró rendezvényeként is szolgált. A megbeszélésen az üzleti hálózat tagjai a DITAK új stratégiai irányait, jövőképét és távlati céljaira vonatkozó kulcskérdéseket vitattak meg, Kovács Tibor, a DITAK elnökének vezetésével. Az egyeztetés során olyan potenciális területek is fókuszba kerültek, mint a határ menti stratégiai együttműködések kialakítása, a klaszterközi kooperáció megerősítése és a Dél-alföldi kiemelt nagyprojektben való tanácsadói részvétel. A hálózat tagjai a stratégiai célok lebontása és a projektelképzelések konkretizálása érdekében további egyeztetéseket folytatnak a közeljövőben.

A DITAK üzleti innovációs hálózat a résztvevő partnerek különböző speciális tanácsadói területeit – mint az innováció-menedzsment, vezetői tanácsadás, projektmenedzsment, üzleti jogi tanácsadás – összefogó üzleti szolgáltató szervezet.

 
 
IV. DITAK Benchmark Fórum
 
A Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat 2011. szeptember 21-én tartotta IV. Benchmark fórumát az újvidéki Business Incubator-ban, Szerbiában. A találkozón a DITAK hálózat képviselőin kívül részt vettek a Vojvodina ICT klaszter menedzsmentjének és tagszervezeteinek képviselői is. A fórumon Milan Solaja, a Vojvodina ICT klaszter vezetője ismertette a 2010-ben létrejött szervezet koncepcióját: a tagok az együttműködés révén új üzleti lehetőségekre tegyenek szert, lehetőség nyíljon EU-s projektekben való részvételre és olyan kooperációk jöjjenek létre, amelyek segítik a tagszervezeteket céljaik elérésében. Marija Stancu Mirosavljev, az újvidéki Business Incubator vezetője hozzátette, hogy a Szerbián kívüli partnerségek kialakítása a klaszter egyik legfontosabb törekvése. A jelenlevő DITAK menedzsment javaslatára a résztvevők a jövőbeni együttműködés három lehetséges szintjét rögzítették: klaszterközi kooperáció kialakítása, közös projektek megvalósítása, illetve szolgáltatások nyújtása egymás tagszervezetei között.  A két hálózat kapcsolatának elmélyítése érdekében további B2B és klaszterközi egyeztetések megvalósítására törekszenek a jövőben.

 

III. DITAK Benchmark Fórum

A Dél-Alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (DITAK) 2011. december 16-án tartotta III. Benchmark Fórumát Szegeden, amely a Kovács Tibor által javasolt klaszterközi együttműködések fejlesztésének első lépése volt. A rendezvény célja a „jó gyakorlatok” megosztása, valamint a szegedi klaszterek és hálózatok közötti együttműködések elindítása volt, amelyben a DITAK a jövőben kiemelt szerepet játszhat. A fórumon a DITAK tagjai mellett az Archenerg Klaszter és a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter képviselői vettek részt.  A klaszterek és a DITAK bemutatkozását követően a jelen levő cégek, szervezetek ismertették tevékenységüket. Dr. Buzás Norbert, a Szegedi Tudományegyetem innovációs igazgatója felvázolta azokat a lehetőségeket is, melyekkel az SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs igazgatósága tud hozzájárulni a klaszterek sikerességéhez. A bemutatkozásokat követően Dr. Mogyorósi Péter, a Laser Consult ügyvezetője, a DITAK tagja moderálásában interaktív beszélgetés kezdődött, ennek eredményeként a résztvevők megállapodtak a klaszterek közötti együttműködések elindításában és egy Talent Management Program létrehozásában, mely az egyetemi oktatás gyakorlatiasabbá tételét segíthetné elő.  Megegyeztek továbbá rendszeres kerekasztal reggelik megtartásában is, melyek keretében lehetőség nyílik az aktuális problémák megvitatására illetve a közös projektötletek áttekintésére. A találkozók szervezését és lebonyolítását Kovács Tibor, a DITAK elnöke vállalta.

 

II. DITAK Benchmark Fórum

A Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (DITAK) 2011. június 22-én megtartotta II. DITAK Benchmark Fórumát Szabadkán (SRB). Kovács Tibor, a DITAK elnöke szerint a rendezvény fő célja, hogy a résztvevők tanuljanak egymástól, valamint határon átnyúló stratégiai partnerségeket és innovációs együttműködéseket alakítsanak ki. A fórumon Dr. Mogyorósi Péter, a MISZ regionális igazgatója, a DITAK tagja bemutatta a DITAK üzleti hálózat koncepcióját és hosszútávú terveit. A Vajdasági Regionális Fejlesztési Ügynökség megalakulásáról és céljairól Nikolina Pupavac számolt be, emellett két vajdasági klaszter is bemutatta tevékenységét: a Vojvodina ICT Clustert Vladimir Nikic képviselte, a Cluster of Creative Industries Vojvodina-t Tatjana Kalezic mutatta be a résztvevőknek. A rendezvényen részt vett az Újvidéki Egyetem képviselője is. 
A klaszterek képviselői előadásaik során működésük sajátosságait és az alkalmazható „jó gyakorlatokat” ismertették a megjelentekkel.  A bemutatkozásokat követő vitafórumon a résztvevők az innováció szerepét és az együttműködési lehetőségeket vizsgálták a DKMT Eurorégióban.
 

 

Hálózatba kötött innováció

 

Múlt pénteken zárt körben tartotta meg első plenáris fórumát a Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (DITAK) a József Attila Tanulmányi és Információs Központban. Az üzleti hálózat célja, hogy az innovációban érdekelt piaci és kutatási szereplők összekapcsolásával elősegítse a regionális és a határmenti innovációs fejlesztések megvalósulását és az üzleti k+f potenciál bővülését. A hálózatban a hazai innovációs és vezetői tanácsadásban érintett üzleti kör mellett kiemelt szerepet játszik a Szegedi Tudományegyetem, mint a térség meghatározó tudásközpontja is. A rendezvényen a résztvevők szót ejtettek többek között a Szeged Science park, az Extreme Light Infrastructure projekt, valamint a kecskeméti Mercedes beruházás térségi kihatású innovációs fejlesztéseiről is. A fórum keretében Dr. Nikodémus Antal, a Nemzetgazdasági Minisztérium Innovációs és K+F Főosztály vezetője a hazai klaszterpolitika aktuális kérdéseiről tartott tájékoztatót.
"Az üzleti hálózat résztvevői bíznak abban, hogy tevékenységüket hálózati formában megvalósítva kiaknázhatók lesznek az együttműködésben rejlő szinergiahatások is.”

 

I. DITAK Benchmark Fórum

A Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (DITAK) 2011. május 24-én tartotta I. Benchmark Fórumát Szegeden. Kovács Tibor, a DITAK elnöke szerint a fórum célja, hogy a nemzetközi gyakorlatok megismerésével fokozódjon a résztvevők együttműködési hatékonysága, valamint „jó gyakorlatok” elsajátítására nyíljon lehetőség. A rendezvény során Dr. Buzás Norbert, a DITAK alelnöke, a Szegedi Tudományegyetem Innovációs Igazgatója tartott előadást „Nemzetközi Klasztergyakorlatok és EU iránymutatások a jövő klaszterfejlesztésére” címmel, amelyet a résztvevők bemutatkozása, esettanulmányaik bemutatása követett. A programot záró vitafórumot Dr. Mogyorósi Péter, a DITAK tagja, a Laser Consult ügyvezetője moderálta, a hálózatosodás irányába ható és az azzal ellentétes tényezők szerepét firtatva.