Új munkahelyek

  • Pályázati azonosító: GOP-2.2.4-12-2012-0047
  • Projekt címe: „Új munkahelyek teremtése az Innogrant Consulting-nál”
  • Projekt megvalósulási időszak: 2013.05.06-2014.05.31.

Projekt célja:
Az Innogrant fókusza az innovációban érdekelt partnerek részére történő stratégiai tanácsadás és hídképző szerep betöltése a kutató-fejlesztő és a kutatás-hasznosító szervezetek között. Jelen projekt célja a magas színvonalú innovációs tanácsadói szolgáltatás nyújtásához szükséges kvalifikált munkaerő biztosítása, új munkahely teremtésével és vállalkozásunk humán kapacitásának bővítésével. A projekt eredményként a létrejövő 4 új munkahelyen túl megbízásaink számának növekedésére számítunk.

Az erre a célra elnyert támogatás összege 8 millió 534 ezer forint.